Karaoke Lyrics: EM_DI_TREN_CO_NON_6940.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / EM DI TREN CO NON 6940

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Em đi trên cỏ non mọc êm đôi bờ đường đê
Em che nghiêng nón lá chân rụt rè
qua nhịp cầu tre Quê hương em
ở ngọai thành xóm nhà tranh
Em qua mấy sông vượt mấy đèo
dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi
lặn lội về thăm Em quên tên
luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa
Nhưng em không thể quên cây cầu dừa
mưa rụng giọt mưa Cha đưa em đi học
ngôi trường xa chân em bé nhỏ
sợ lấm bùn cha ngồi xuống
cõng em cha nói cởi ngựa ngựa phi
Xám khói xám chân mây hỏi rằng
có phải sương bay Trắng áo trắng
ai đi vội vàng bóng dáng thơ ngây
Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm
Cơn gió rụng bông bưởi trắng
Nghe có gì như tha thiết
qua lối mòn chưa quen biết
Em chưa đi trên cỏ non
chưa từng nghe mát rượi bàn chân
Em chưa qua mấy khúc sông
chưa được nhìn dơi vịnh chiều hôm
Em chưa yêu ngọai thành khi mà em
chưa nghe trái tim mình rung động
thuở mẹ đợi cha thương lắm
ruộng đợi phù sa
Xám khói xám chân mây hỏi rằng
có phải sương bay Trắng áo trắng
ai đi vội vàng bóng dáng thơ ngây
Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm
Cơn gió rụng bông bưởi trắng
Nghe có gì như tha thiết
qua lối mòn chưa quen biết
Em chưa đi trên cỏ non
chưa từng nghe mát rượi bàn chân
Em chưa qua mấy khúc sông
chưa được nhìn dơi vịnh chiều hôm
Em chưa yêu ngọai thành khi mà em
chưa nghe trái tim mình rung động
thuở mẹ đợi cha thương lắm
ruộng đợi phù sa Thuở mẹ gặp cha
thương lắm nhớ chuyện ngày qua
Thuở mẹ đợi cha thương lắm
ruộng đợi phù sa