Karaoke Lyrics: DONG_SONG_VA_TIENG_HAT_7465.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / DONG SONG VA TIENG HAT 7465

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm.
Mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh.
Mê say em hát mắt sáng long lanh.
Mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành.
Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà.
Bao đời vẫn đậm đà sâu thẳm lòng ta.
Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông.
Ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông
Ai hát chiều nay trên dòng sông Vàm Cỏ.
Để tóc em tung bay trong chiều lộng gió.
Dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương.
Nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa.
Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà.
Như tình đôi ta!
Sống mãi không già.
Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm.
Mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh.
Mê say em hát mắt sáng long lanh.
Mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành.
Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà.
Bao đời vẫn đậm đà sâu thẳm lòng ta.
Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông.
Ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông.
Ai hát chiều nay trên dòng sông Vàm Cỏ.
Để tóc em tung bay trong chiều lộng gió.
Dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương.
Nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa.
Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà.
Như tình đôi ta!
Sống mãi không già.
Như tình đôi ta!
Sống mãi không già.