Karaoke Lyrics: DI_QUA_VUNG_CO_NON_7718.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / DI QUA VUNG CO NON 7718

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Đi qua vùng cỏ non
ngở mùa xuân đang đến
bâng khuâng chiều
ba mươi
tóc em xanh màu trời
đi qua vùng lá rơi
ngở mùa thu đang tới
đường rộng nào em đi
đóa hồng nào trên tay.
Em phải đi đến nơi
dù muộn cũng phải nói
với nhau
những dòng sông đã lâu
không ra được biển rộng
là những dòng sông
lạc loài
muộn phiền
quanh vách núi
như gương không
người soi.
Đi qua vùng nhà em
không còn em ở đó
bang quê gà cất tiếng
gáy trưa
quanh đời mình
hay em về những nơi
bạn bè ta ở đó
còn vượt đèo băng sông
với biển trời mênh mông.
Như chyện đã viết xong
mà lòng vẫn còn muốn
nói thêm
những giọt nước mắt ai
lăn qua môi vừa cười
và những được mất riêng
của mình
đời người ai cũng có
hãy cho nhau tình yêu
hãy thương nhau
thật nhiều.
Đi qua vườn trẻ chơi
ngở bầy chim đang hót
ta nghe đời vui hơn
những nghĩ suy một mình
đi thăm người mới quen
một lần chưa nói hết
chuyện dài của quê hương
hiểu nhiều càng yêu hơn.
Như người đứng
gác đêm
thầm lặng mà đẹp lắm
đất nước ơi
những người dân nước tôi
mang con tim thời đại
đẹp nhất cuộc sống
vì mọi người
vì đàn em thơ ấy
những bông hoa của nay
những bông hoa của
mai sau.