Karaoke Lyrics: DIEU_BUON_PHUONG_NAM_8662.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / DIEU BUON PHUONG NAM 8662

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


MAN
Về phương nam lắng nghe
cung đàn thổn thức
vọng dưới trăng mơ màng
rồi theo sông Cửu Long
nhớ nhung dâng tràn
chợt thương con sáo
bay xa bầy
sương khói buồn để lại
lòng ai.
Con sáo sang sông
sáo đã sổ lồng
bay về Bạc Liêu
con sáo bay theo
phương người
bay về Trà Vinh
con sáo bay bay
qua đời tôi
câu hát ngân nga
tiếng tơ giao hòa
cháy lên trong dạ
muôn ngàn tâm sự
hát lên một lần
để một đời xa
nhau sáo ơi.
Đàn thiên thu
đứt dây tơ rồi
theo sóng vàng cát lở
sông bồi còn chi nữa
biển dâu đã bao đổi đời
về phương Nam
ngắm sông ngậm ngùi
thương những đời
như lục bình trôi.
Con sáo sang sông
sáo đã sổ lồng
bay về Bạc liêu
con sáo bay theo
phương người.
Bay về Trà Vinh
con sáo bay bay
qua đời tôi
câu hát ngân nga
tiếng tơ giao hòa
cháy lên trong dạ
muôn ngàn tâm sự
hát lên một lần
để một đời xa
nhau sáo ơi.
Đàn thiên thu
đứt dây tơ rồi
theo sóng vàng cát lở
sông bồi
còn chi nữa
biển dâu đã bao đổi đời
về phương Nam ngắm sông
ngậm ngùi
thương những đời
như lục bình trôi
về phương Nam
ngắm sông ngậm ngùi
thương những đời như
lục bình trôi
về phương Nam
ngắm sông ngậm ngùi
thương những đời
như lục bình trôi.