Karaoke Lyrics: CHUYEN_HOP_TAN_7877.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / CHUYEN HOP TAN 7877

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Đêm nay lặng lẽ
sương mù về giăng trên
mảnh tình quê
có ai để buồn
chất chứa sơn khê
có nhịp đàn lưu luyến
con đường đê
anh ơi có hay
khi nước mắt bây giờ
đang rớt mau
khi tiếng hát hôm nào
thôi vút cao
lòng bỗng thấy
vương nặng bao nỗi sầu
mai tôi rời bước
quê nhà hành trang
mang nặng niềm thương
nhớ khi mình cùng
thức trắng đêm sương
nhớ điệu hò tha thiết
bao sầu vương
mai xa cách nhau
thương những lúc đôi
mình chia nỗi đau
thương biết mấy
ân tình ta đã trao
cùng ước muốn cơn mộng
thôi dãi dầu.
Vì đời còn những nhánh
sông xa dần thác nguồn
vì người còn
những bước chân
miệt mài ngõ hoang
để rồi mình ta
âm thầm từng chiều vắng
nghe tim mãi mơ màng
chuyện hợp tan.
Mai trên ngàn lối
biết đời còn cho ta
một ngày vui
ước mong lần về
xóa nỗi đơn côi
chúng mình lại thao thức
bao buồn vui
đêm nay tiễn đưa
giây phút cuối vẫn
còn tay ấm tay
mai sẽ thấm cơn lạnh
khi gió lay
và những lúc mưa gọi
thương nhớ đầy.
Vì đời còn những nhánh
sông xa dần thác nguồn
vì người còn
những bước chân
miệt mài ngõ hoang
để rồi mình ta âm thầm
từng chiều vắng
nghe tim mãi mơ màng
chuyện hợp tan.
Mai trên ngàn lối
biết đời còn cho ta
một ngày vui
ước mong lần về
xóa nỗi đơn côi
chúng mình lại thao thức
bao buồn vui
đêm nay tiễn đưa
giây phút cuối vẫn
còn tay ấm tay
mai sẽ thấm cơn lạnh
khi gió lay
và những lúc mưa gọi
thương nhớ đầy
đêm nay tiễn đưa
giây phút cuối vẫn còn
tay ấm tay
mai sẽ thấm cơn lạnh
khi gió lay
và những lúc mưa gọi
thương nhớ đầy.