Karaoke Lyrics: CA_DAO_EM_VA_TOI_8697.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / CA DAO EM VA TOI 8697

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


QUANG LINH
Cắt nửa vầng trăng
cắt nửa vầng trăng
tôi làm con đò nhỏ
chặt đôi câu thơ
bẻ đôi câu thơ
tôi làm mái chèo
lướt sóng
đưa tôi về đưa tôi về
với người tôi yêu.
Để cùng hát khúc dân ca
quê mình.
Để tôi sống
giữa bao nhiêu ân tình
bao ân tình mộc mạc
làng quê
trưa nắng hè gọi nhau
râm ran chè xanh.
Cùng em khoác
chiếc áo tơi ra đồng
dù trời đổ nắng
chang chang vẫn quạt
để nghĩa tình
đừng nhạt đừng phai
thương nhau rồi
đừng cởi áo cho ai.
Thuyền tình tôi cứ lênh
đênh dòng trôi
và người con gái tôi yêu
nơi làng quê.
Có ai ngờ chân lấm bùn
mà tôi ngở gót chân tiên
ư....hừ.
Cắt nửa vầng trăng
cắt nửa vầng trăng
tôi làm con đò nhỏ
chặt đôi câu thơ
bẻ đôi câu thơ
tôi làm
mái chèo lướt sóng
đưa tôi về đưa tôi về
với người tôi yêu.
Để cùng ngâm khúc
ca dao quê mùa
để nghe tiếng sáo
thênh thênh cánh cò
đã có lần
em giận hờn tôi
đêm ra đồng
em đổ ánh trăng vàng đi.
Nào ngờ chẳng chút
nguôi ngoai hương buồn
vầng trăng lại
sáng trong hơn đầy đồng
câu ca rằng
hết giận rồi thương
áo nâu sồng
em nhuộm tình tôi.
Nào đâu để có
phôi pha thời gian
còn đây mãi khúc
ca dao em và tôi
chốn quê nghèo
ta có mình
một ngày
bằng mấy trăm năm
hởi người.
Cắt nửa vầng trăng
cắt nửa vầng trăng
tôi làm con đò nhỏ
chặt đôi câu thơ
bẻ đôi câu thơ
tôi làm mái chèo
lướt sóng
đưa tôi về đưa tôi về
với người tôi yêu.
Đưa tôi về đưa tôi về
với người tôi yêu.
Đưa tôi về đưa tôi về
với người tôi yêu.