Karaoke Lyrics: CAU_HO_BEN_BO_HIEN_LUONG_4277.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / CAU HO BEN BO HIEN LUONG 4277

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Bên ven bờ Hiền Lương
chiều nay ra đứng trông về
mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nan
buồm căng theo gió xuôi dòng
bỗng trong sương mờ
không gian trầm lắng nghe câu hò
Hò ơ ơ
thuyền ơi thuyền ơi có nhớ bến chăng
bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
nhắn ai luôn giữ câu nguyền
trong cơn bão tố vững bền lòng son
Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
hay là em bên ấy
trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gửi lời tim cho gió
qua mấy câu thiết tha hò ơi
Trông qua rặng Trường Sơn
miền quê xa khuất chân trời
mây lặng lờ trôi mây đen lặng lờ trôi
Xa xa một đàn chim
so mây dang cánh lưng trời
Hởi chim hãy dừng
cho gửi lời đến phương xa vời
Hò ơ ơ
Dù cho dù cho bến cách sông ngăn
dễ gì chặn được duyên anh với nàng
Xé mây cho sáng trăng vàng
khai sông nối bến cho nàng về anh
Ơi câu hò chiều nay Tôi mang nặng tình ai
nơi miền quê xa vắng
em có nghe thấu chăng lòng anh
tình này ta xây đắp
nên thủy chung không bao giờ phai