Karaoke Lyrics: AI_CHO_TOI_TINH_YEU_7635.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / AI CHO TOI TINH YEU 7635

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng
tôi xin dâng
vòng tay mở rộng
và đón người
đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi
nhưng biết chỉ là mơ
nên lòng nức nở
thương còn đi
yêu thì chưa đến
tên gọi tên
tình chưa đổ bến
nẻo mô mà tìm.
Nằm nghe cô đơn
thoáng bước trong hồn
giá buốt về tìm
sao rơi gối đêm
nhà vắng
mang nhiều cay đắng
xua hồn đi hoang.
Ai cho tôi tình yêu
để làm duyên nụ cười
tôi xin dâng
tình tôi trọn đời
người hởi người
xin đừng e ấp
làm tim nghẹn ngào.
Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng
tôi xin dâng
vòng tay mở rộng
và đón người
đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi
nhưng biết chỉ là mơ
nên lòng nức nở
thương còn đi
yêu thì chưa đến
tên gọi tên
tình chưa đổ bến
nẻo mô mà tìm.
Nằm nghe cô đơn
thoáng bước trong buồn
giá buốt về tìm
sao rơi gối đêm
nhà vắng
mang nhiều cay đắng
xua hồn đi hoang.
Ai cho tôi tình yêu
để làm duyên nụ cười
tôi xin dâng
tình tôi trọn đời
người hởi người
xin đừng e ấp
làm tim nghẹn ngào.