Karaoke Lyrics: XIN_DUNG_TRACH_DA_DA_8930.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-3 / XIN DUNG TRACH DA DA 8930

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Rồi con chim đa đa
ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa
Còn âm vang câu ca
ngày em bước chân đi theo chồng
Lời ru nghe mênh mông
Ngày đưa tiễn em rời bến sông
Nhìn mây trôi mênh mông
Nơi quê chồng
em còn buồn không
Thời gian trôi qua mau
Nhiều khi ngở như là giấc mơ
Đời không như trong mơ
Tình yêu có mấy ai đâu ngờ
Thà như mây lang thang
Nhờ cơn gió đưa về chốn xa
Đừng như chim đa đa
Sao vô tình cho buồn người ta
Ai làm ai làm cho giọt mưa tuôn
Ướt con bướm vàng khi đậu nhành thưa
Chim chuyền
nhành ớt nhành rau
Lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc Anh tìm biển Nam
Chiều chiều chiều chiều ra đứng bờ sông
Giây phút chạnh lòng Em có trách đa đa
Xin em đừng trách đa đa
Xin em đừng trách đa đa
Thời gian trôi qua mau
Nhiều khi ngở như là giấc mơ
Đời không như trong mơ
Tình yêu có mấy ai đâu ngờ
Thà như mây lang thang
Nhờ cơn gió đưa về chốn xa
Đừng như chim đa đa
Sao vô tình cho buồn người ta
Ai làm ai làm cho giọt mưa tuôn
Ướt con bướm vàng khi đậu nhành thưa
Chim chuyền
nhành ớt nhành rau
Lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc Anh tìm biển Nam
Chiều chiều chiều chiều ra đứng bờ sông
Giây phút chạnh lòng em có trách đa đa
Xin em đừng trách đa đa
Xin em đừng trách đa đa
Xin em đừng trách đa đa
Xin em đừng trách đa đa