Karaoke Lyrics: TRO_CHOI_OANH_TU_TI__8474.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-3 / TRO CHOI OANH TU TI 8474

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


MAN
WOMAN
Oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này
oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này.
Em ra cái kéo
cắt tình vu vơ
anh ra phong thư
gửi tình thương nhớ.
Đền em đi nhé
thua rồi làm ngơ
đền em một đoạn
bài thơ chung tình.
Oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này
oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này.
Em ra cái búa
đánh đòn ăn gian
anh ra cây kim
tặng em may áo.
Ngày nay may máy
ai cần kim đâu
thì thôi anh để
về khâu cuộc tình.
Oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này
oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này.
Em ra mái tóc
trói đời anh luôn
anh ra đôi tay
vòng quanh em mãi.
Tình yêu đâu có
ai trọng tài đâu
hơn thua thôi kệ
cho nhau một đời.
Oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này
oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này.
Em ra đôi mắt
để nhìn anh thua
anh đang mơ em
và nhìn thế giới.
Cùng ra đôi mắt
ta huề nhau đi
cầu cho nhân loại
cùng chơi tù tì.
Oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này
oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này.
Ăn gian má lún
đồng tiền xinh xinh
anh buông xuôi tay
nhìn em xao xuyến.
Thì thôi đi nhé
em đành thua thôi
cho anh mi lẹ
lên hai đồng tiền.
Oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này
oẳn tù tì
ra cái gì ra cái này.
Em ra cái giếng
bất ngờ anh thua
anh ra cơn mưa
đổ vào trong giếng.
Tù tì lại nhé
anh này ăn gian
nhìn em anh gật
ừ ta tù tì.