Karaoke Lyrics: NEU_EM_LA_NGUOI_TINH_8512.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-2 / NEU EM LA NGUOI TINH 8512

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


WOMAN
Có cô gái ngồi
chãi tóc trong nắng vàng
làm trái tim tôi
mộng mơ.
Nhẹ thoáng
trong gió chiều
mùi tóc sao ấm lòng
làm tan trong tôi
giá băng.
Thấy cô gái ngồi
xõa tóc bên chú mèo
làm bước chân tôi
ngủ quên.
Khiến tôi muốn mình
làm cỏ non ướt mềm
hiền lành nằm dưới
chân son.
Em tựa tia nắng
vừa chợt đến thoáng
sáng mau bình minh
cho đời tôi
quên mình lẽ loi
những đêm dài thao thức.
Em là con sóng
dội vào tim
để tôi quên đắng cay
nghe đời bình yên
vì trong tôi
có bóng em tràn về.
Có cô gái ngồi
chãi tóc trong nắng vàng
làm trái tim tôi
mộng mơ.
Nhẹ thoáng
trong gió chiều
mùi tóc sao ấm lòng
làm tan trong tôi
giá băng.
Thấy cô gái ngồi
xõa tóc bên chú mèo
làm bước chân tôi
ngủ quên.
Khiến tôi muốn mình
làm cỏ non ướt mềm
hiền lành nằm dưới
chân son.
Em tựa tia nắng
vừa chợt đến thoáng
sáng mau bình minh
cho đời tôi
quên mình lẽ loi
những đêm dài thao thức.
Em là con sóng
dội vào tim
để tôi quên đắng cay
nghe đời bình yên
vì trong tôi
có bóng em tràn về.
Có cô gái ngồi
chãi tóc trong nắng vàng
làm trái tim tôi
mộng mơ.
Nhẹ thoáng
trong gió chiều
mùi tóc sao ấm lòng
làm tan trong tôi
giá băng.
Thấy cô gái ngồi
xõa tóc bên chú mèo
làm bước chân tôi
ngủ quên.
Khiến tôi muốn mình
làm cỏ non ướt mềm
hiền lành nằm dưới
chân son.
Em tựa tia nắng
vừa chợt đến thoáng
sáng mau bình minh
cho đời tôi
quên mình lẽ loi
những đêm dài thao thức.
Em là con sóng
dội vào tim
để tôi quên đắng cay
nghe đời bình yên
vì trong tôi
có bóng em tràn về.
Em tựa tia nắng
vừa chợt đến thoáng
sáng mau bình minh
cho đời tôi
quên mình lẽ loi
những đêm dài thao thức.
Em là con sóng
dội vào tim
để tôi quên đắng cay
nghe đời bình yên
vì trong tôi
có bóng em tràn về.