Karaoke Lyrics: NEO_DAU_BEN_QUE_7532.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-2 / NEO DAU BEN QUE 7532

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Câu đò đưa thầm gợi
tôi ghé về tuổi thơ.
Người xưa đâu xa vắng
ai đưa tôi qua đò.
Ngô mướt dài bãi quê,
gió chiều chiều dịu mát,
đàn trâu chậm ngoài đê
vẫn đi về lối cũ.
Xuống đò một mình tôi
với dòng sông tuổi thơ
và một giọng đò đưa
vẫn neo đậu bến xưa.
Lang thang đi
bốn phương trời
nay về sông quê tắm mát.
Sông Lam biết
đi mô cho cạn
đục trong đục trong
vương vấn hởi người.
Câu đò đưa thầm gợi
tôi ghé về tuổi thơ
vầng trăng non ngơ ngác
theo tôi đi chăn trâu.
Cây đến thì trổ hoa,
chuyến đò đầy rời bến.
Em hát rằng đến duyên
em lấy chồng năm ấy.
Hát lại giọng đò đưa,
như mẹ ru hồn tôi.
Điệu buồn và điệu thương
sao chạnh lòng đến thế.
Sông Lam biết đi mô
cho cạn như tình
quê hương trong tôi.
Sông Lam biết
đi mô cho cạn
người ơi đục trong
câu hát chạnh lòng.
Câu đò đưa thầm gợi
tôi ghé về tuổi thơ
vầng trăng non ngơ ngác
theo tôi đi chăn trâu.
Cây đến thì trổ hoa,
chuyến đò đầy rời bến.
Em hát rằng đến duyên
em lấy chồng năm ấy.
Hát lại giọng đò đưa,
như mẹ ru hồn tôi.
Điệu buồn và điệu thương
sao chạnh lòng đến thế.
Sông Lam biết đi mô
cho cạn như tình
quê hương trong tôi.
Sông Lam biết
đi mô cho cạn
người ơi đục trong
câu hát chạnh lòng.
Người về neo đậu bến nao
Hồn tôi bến quê
neo đậu người ơi.