Karaoke Lyrics: HINH_BONG_QUE_NHA_7479.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-2 / HINH BONG QUE NHA 7479

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Về tới đầu làng
Con chim sáo nhỏ
Hót vang rộn ràng
Qua nhịp cầu tre
Qua mấy con đê
Thắm đượm tình quê
Bao năm qua
Cách trở đường xa
Xuôi ngược bôn ba Ôi kỷ niệm yêu
Mái tranh nghèo
Tỏa khói lam chiều
Còn nhớ nụ cười
Câu ca mát rượi
Chứa chan lòng người Đâu rồi ngày xưa
Ai đón ai đưa
Nắng đổ chiều mưa
Quê hương ơi ấm mãi đời tôi
Uống ngọt đôi môi
Thương quá là thương
Tuổi thơ nào
Ngọt đắng vui buồnÀ... ơi!
Con nước lớn chảy xuôi
Đưa con đò chao nghiêng
Theo nhịp chèo bơi
Ai ngân nga câu hò Hò... ơi!
Gió đưa gió đẩy
Về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá
Về sông ăn cá
Về đồng ăn cua.
Từ lúc vào đời
Chân quen đất nẻ
Sớm trưa chiều hè
Ôi đẹp làm sao Đêm sáng trăng cao
Gõ nhịp chày mau
Nghe quê hương
Tiếng gọi mười thương
Những ngày tha phương
Trong cõi đời ta
Giữ bên lòng
Hình bóng quê nhà
Về tới đầu làng
Con chim sáo nhỏ
Hót vang rộn ràng
Qua nhịp cầu tre
Qua mấy con đê
Thắm đượm tình quê
Bao năm qua
Cách trở đường xa
Xuôi ngược bôn ba Ôi kỷ niệm yêu
Mái tranh nghèo
Tỏa khói lam chiều
Còn nhớ nụ cười
Câu ca mát rượi
Chứa chan lòng người Đâu rồi ngày xưa
Ai đón ai đưa
Nắng đổ chiều mưa
Quê hương ơi ấm mãi đời tôi
Uống ngọt đôi môi
Thương quá là thương
Tuổi thơ nào
Ngọt đắng vui buồnÀ... ơi!
Con nước lớn chảy xuôi
Đưa con đò chao nghiêng
Theo nhịp chèo bơi
Ai ngân nga câu hò Hò... ơi!
Gió đưa gió đẩy
Về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá
Về sông ăn cá
Về đồng ăn cua.
Từ lúc vào đời
Chân quen đất nẻ
Sớm trưa chiều hè
Ôi đẹp làm sao Đêm sáng trăng cao
Gõ nhịp chày mau
Nghe quê hương
Tiếng gọi mười thương
Những ngày tha phương
Trong cõi đời ta
Giữ bên lòng
Hình bóng quê nhà
Nghe quê hương
Tiếng gọi mười thương
Những ngày tha phương
Trong cõi đời ta
Giữ bên lòng
Hình bóng quê nhà
Nghe quê hương
Tiếng gọi mười thương
Những ngày tha phương
Trong cõi đời ta
Giữ bên lòng
Hình bóng quê nhà
Nghe quê hương
Tiếng gọi mười thương
Những ngày tha phương
Trong cõi đời ta
Giữ bên lòng
Hình bóng quê nhà.