Karaoke Lyrics: Kerstliedjes - O, Kindeke Klein.kar

Karaoke Music / Songs in Nederland-2 / Kerstliedjes - O, Kindeke Klein

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music fileO, kindeke klein,
O, kindeke teer,
Van hoge hemel daalt gij neer.
Verlaat uw Vaders heerlijk huis,
Wordt arm en hulp'loos, draagt een kruis.
O, kindeke klein,
O, kindeke teer.

O, kindeke klein,
O, kindeke teer,
Gij zijt onz' uitverkoren Heer.
Gij kwam tot ons in ene stal,
Gij zijt de Koning van 't heelal.
O, kindeke klein,
O, kindeke teer.