Karaoke Lyrics: BUP_BE_BANG_SU_4220.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / BUP BE BANG SU 4220

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương
Là cô bé xinh tươi nết na nhu mì
Thật không khó khi im không nói năng gì
Mà em muốn sống cho ân tình dài suốt đời
Em muốn đã yêu ai sẽ yêu hoài
Và khi có yêu thương biết sao trong lòng
Em như bóng đi theo người suốt con đường
Mà như đôi uyên ương mối duyên vững vàng
Cuộc đời dành cho ta yêu đương
Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương
Và cái giá bao nhiêu lối đi vòng vèo
Ở trong đó trong tim người lối đi nhiều
Dù không nói không nghe như lời gào suốt đời
Nghe tiếng nói chơi vơi mối yêu dài
Dù êm êm trong mơ biết ai đang chờ
Tình ta sẽ có những lời nói hiền hòa
và đôi ta sẽ nói với nhau những lời
Cuộc đời dành cho tình yêu thôi
Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương
Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương