Paroles Karaoke: BUP_BE_BANG_SU_4220.kar

Karaoke Music / Chansons Vietnamese / BUP BE BANG SU 4220

Télécharger ce fichier MIDI karaoke gratuit en bas de cette page

Certaines langues nécessite une police de charactère installé sur votre ordinateur afin d'afficher les accents qui conviennent. Il se peut que vous observiez des problèmes d'affichages des paroles sur cette page, cependant une fois ouvert dans un lecteur de Karaoke le problème sera résolu si la police est installé

Paroles de chanson incluses dans le fichier MIDI .kar


Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương
Là cô bé xinh tươi nết na nhu mì
Thật không khó khi im không nói năng gì
Mà em muốn sống cho ân tình dài suốt đời
Em muốn đã yêu ai sẽ yêu hoài
Và khi có yêu thương biết sao trong lòng
Em như bóng đi theo người suốt con đường
Mà như đôi uyên ương mối duyên vững vàng
Cuộc đời dành cho ta yêu đương
Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương
Và cái giá bao nhiêu lối đi vòng vèo
Ở trong đó trong tim người lối đi nhiều
Dù không nói không nghe như lời gào suốt đời
Nghe tiếng nói chơi vơi mối yêu dài
Dù êm êm trong mơ biết ai đang chờ
Tình ta sẽ có những lời nói hiền hòa
và đôi ta sẽ nói với nhau những lời
Cuộc đời dành cho tình yêu thôi
Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương
Thôi đừng nên làm cô bé búp bê
Pho tượng nung và men sứ kia
Búp bế im mơ Búp bế ngu ngơ
Ôi thôi buồn chưa
Nếu chẳng may thành cô bé búp bê
Em phải như là em ước mơ
Búp bế hung hăng Búp bế tung tăng
Chung quanh người thương