Paroles Karaoke: TINH_TUOI_O_MAI_8015.kar

Karaoke Music / Chansons Vietnamese-3 / TINH TUOI O MAI 8015

Télécharger ce fichier MIDI karaoke gratuit en bas de cette page

Certaines langues nécessite une police de charactère installé sur votre ordinateur afin d'afficher les accents qui conviennent. Il se peut que vous observiez des problèmes d'affichages des paroles sur cette page, cependant une fois ouvert dans un lecteur de Karaoke le problème sera résolu si la police est installé

Paroles de chanson incluses dans le fichier MIDI .kar


WOMAN
Khi đã yêu rồi
em nào có nghĩ gì
tình đời vạn nẻo
em đâu có biết chi.
Tình yêu tình yêu
tựa phép nhiệm mầu
nên xui em
nhắm mắt qua cầu
ai đâu ngờ
cầu gẫy làm đôi.
Nay đã biết rằng
yêu anh đã lở làng
tình tuổi ô mai
nay cũng đã nát tan.
Tình yêu tình yêu
là lắm phủ phàng
khi thương nhau
đã quá vội vàng
nên khi lìa
thì lại lìa xa.
Hôm nay tình yêu
em đã hiểu rằng
là viên thuốc đắng
bọc đường mà một lần
lầm lở đau thương.
Tuổi ô mai bây giờ
đã khổ vì ai
đêm về than ngắn thở dài
lệ thương thân
khóc đời con gái.
Bây giờ chỉ còn
đau buồn trong kỷ niệm
hiện tại còn đâu
bao giây phút ấm êm.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có biết
là buồn đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Khi đã yêu rồi
em nào có nghĩ gì
tình đời vạn nẻo
em đâu có biết chi.
Tình yêu tình yêu
tựa phép nhiệm mầu
nên xui em
nhắm mắt qua cầu
ai đâu ngờ
cầu gẫy làm đôi.
Nay đã biết rằng
yêu anh đã lở làng
tình tuổi ô mai
nay cũng đã nát tan.
Tình yêu tình yêu
là lắm phũ phàng
khi thương nhau
đã quá vội vàng
nên khi lìa
thì lại lìa xa.
Hôm nay tình yêu
em đã hiểu rằng
là viên thuốc đắng
bọc đường mà một lần
lầm lở đau thương.
Tuổi ô mai bây giờ
đã khổ vì ai
đêm về than ngắn
thở dài lệ thương thân
khóc đời con gái.
Bây giờ chỉ còn
đau buồn trong kỷ niệm
hiện tại còn đâu
bao giây phút ấm êm.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có
biết là buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có
biết là buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có
biết là buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.